THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Bằng khen huy chương giải bạc chất lượng quốc gia 2016

Huy chương giải Bạc Chất Lượng Quốc Gia 2016

Doanh nhân Thành Phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2016

Doanh nhân Thành Phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2016

Doanh nhân tiêu biểu khối doanh nghiệp địa phương

Huy chương Vàng vì Sức khoẻ cộng đồng

Chứng nhận “Thương Hiệu Nổi Tiếng” vì người tiêu dùng

Chứng nhận “Top 5 Ngành dịch vụ uy tín Việt Nam”

Cúp vàng thương hiệu vì sức khỏe cộng đồng

Thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng

Giải vàng thương hiệu dịch vụ an toàn vệ sinh thực phẩm

Chứng nhận “Thương Hiệu Mạnh Việt Nam”